АНХААРУУЛГА МЭДЭЭ

Ойрын өдрүүдэд 30 градусыг давж хална.