АНХААРУУЛГА МЭДЭЭ

АНХААРУУЛГА МЭДЭЭ

Сэлэнгэ аймгийн нутгаар ой хээрийн түймэр гарах эрсдэл нэн аюултай түвшинд байгаа тул ой хээрийн түймэр гарах эрсдлээс урьдчилан сэргийлэхийг анхааруулж байна.