Мөсний зузааны анхааруулга мэдээ

Сэлэнгэ аймгийн голуудын мөсний зузаан нимгэрч мөсний үзэгдлүүд эхэлж байгаа тул зам дөтлөн явах зорилгоор мөсөн дээгүүр явган болон авто машинаар явахгүй байхыг иргэдэд анхааруулж байна.