Урьдчилсан мэдээ > 1-5 хоног

Сэлэнгэ - Сүхбаатар хот (Станц: Сүхбаатар)

Мягмар

2020-08-11
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2020-08-12
Шөнө
14 57
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
6м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
7м/с

Пүрэв

2020-08-13
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2020-08-14
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2020-08-15
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Сэлэнгэ - Цагааннуур сум (Станц: Цагааннуур)

Мягмар

2020-08-11
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
7м/с

Лхагва

2020-08-12
Шөнө
14 57
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
6м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
7м/с

Пүрэв

2020-08-13
Шөнө
17 62
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2020-08-14
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2020-08-15
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Сэлэнгэ - Баянгол сум (Станц: Баруунхараа)

Мягмар

2020-08-11
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2020-08-12
Шөнө
15 59
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
6м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
7м/с

Пүрэв

2020-08-13
Шөнө
16 60
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2020-08-14
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2020-08-15
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Сэлэнгэ - Орхон сум (Станц: Орхон)

Мягмар

2020-08-11
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2020-08-12
Шөнө
15 59
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
6м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
7м/с

Пүрэв

2020-08-13
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2020-08-14
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2020-08-15
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Сэлэнгэ - Ерөө сум (Станц: Ерөө)

Мягмар

2020-08-11
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2020-08-12
Шөнө
16 60
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
6м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
7м/с

Пүрэв

2020-08-13
Шөнө
16 60
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2020-08-14
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2020-08-15
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Сэлэнгэ - Орхонтуул сум (Станц: Орхонтуул)

Мягмар

2020-08-11
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2020-08-12
Шөнө
15 59
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
6м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
7м/с

Пүрэв

2020-08-13
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2020-08-14
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2020-08-15
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Сэлэнгэ - Мандал сум (Станц: Зүүнхараа)

Мягмар

2020-08-11
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2020-08-12
Шөнө
15 59
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
8м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
9м/с

Пүрэв

2020-08-13
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2020-08-14
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2020-08-15
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Сэлэнгэ - Баруунбүрэн сум (Харуул: Баруунбүрэн)

Мягмар

2020-08-11
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Лхагва

2020-08-12
Шөнө
15 59
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
3м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
6м/с

Пүрэв

2020-08-13
Шөнө
17 62
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Баасан

2020-08-14
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Бямба

2020-08-15
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
хасах

Сэлэнгэ - Зүүнбүрэн сум (Харуул: Зүүнбүрэн)

Мягмар

2020-08-11
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
3м/с

Лхагва

2020-08-12
Шөнө
13 55
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
3м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
6м/с

Пүрэв

2020-08-13
Шөнө
16 60
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Баасан

2020-08-14
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Бямба

2020-08-15
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
хасах

Сэлэнгэ - Түшиг сум (Харуул: Зэлтэр)

Мягмар

2020-08-11
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
3м/с

Лхагва

2020-08-12
Шөнө
15 59
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
3м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
5м/с

Пүрэв

2020-08-13
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Баасан

2020-08-14
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Бямба

2020-08-15
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
хасах

Сэлэнгэ - Хүдэр сум (Харуул: Хүдэр)

Мягмар

2020-08-11
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Лхагва

2020-08-12
Шөнө
14 57
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
3м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
5м/с

Пүрэв

2020-08-13
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Баасан

2020-08-14
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Бямба

2020-08-15
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
хасах

Сэлэнгэ - Ерөө сум (Харуул: Бугант)

Мягмар

2020-08-11
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Лхагва

2020-08-12
Шөнө
14 57
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
3м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
5м/с

Пүрэв

2020-08-13
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Баасан

2020-08-14
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Бямба

2020-08-15
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
хасах

Сэлэнгэ - Хушаат сум (Харуул: Хушаат)

Мягмар

2020-08-11
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Лхагва

2020-08-12
Шөнө
13 55
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
3м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
7м/с

Пүрэв

2020-08-13
Шөнө
16 60
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Баасан

2020-08-14
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Бямба

2020-08-15
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
хасах