Урьдчилсан мэдээ > 1-5 хоног

Сүхбаатар

Даваа

2019-06-24
Шөнө
17 62
O
CF
Бороо шиврэнэ
6м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Бороо шиврэнэ
7м/с

Мягмар

2019-06-25
Шөнө
16 60
O
CF
Бороо шиврэнэ
8м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Бороо шиврэнэ
10м/с

Лхагва

2019-06-26
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Пүрэв

2019-06-27
Шөнө
12 53
O
CF
Бага зэргийн бороо
8м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Бага зэргийн бороо
10м/с

Баасан

2019-06-28
Шөнө
12 53
O
CF
Бага зэргийн бороо
6м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Бага зэргийн бороо
8м/с
хасах

Цагааннуур

Даваа

2019-06-24
Шөнө
18 64
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Бороо шиврэнэ
6м/с

Мягмар

2019-06-25
Шөнө
15 59
O
CF
Бороо шиврэнэ
8м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Лхагва

2019-06-26
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Пүрэв

2019-06-27
Шөнө
11 51
O
CF
Бага зэргийн бороо
6м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Бага зэргийн бороо
10м/с

Баасан

2019-06-28
Шөнө
11 51
O
CF
Бага зэргийн бороо
6м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Бага зэргийн бороо
8м/с
хасах

Баруунхараа

Даваа

2019-06-24
Шөнө
17 62
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Бороо шиврэнэ
6м/с

Мягмар

2019-06-25
Шөнө
15 59
O
CF
Бороо шиврэнэ
8м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Лхагва

2019-06-26
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Пүрэв

2019-06-27
Шөнө
12 53
O
CF
Бага зэргийн бороо
8м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Бага зэргийн бороо
10м/с

Баасан

2019-06-28
Шөнө
11 51
O
CF
Бага зэргийн бороо
6м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Бага зэргийн бороо
7м/с
хасах

Орхон

Даваа

2019-06-24
Шөнө
18 64
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Бороо шиврэнэ
6м/с

Мягмар

2019-06-25
Шөнө
16 60
O
CF
Бороо шиврэнэ
8м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Лхагва

2019-06-26
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Пүрэв

2019-06-27
Шөнө
11 51
O
CF
Бага зэргийн бороо
6м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Бага зэргийн бороо
10м/с

Баасан

2019-06-28
Шөнө
11 51
O
CF
Бага зэргийн бороо
6м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Бага зэргийн бороо
8м/с
хасах

Ерөө

Даваа

2019-06-24
Шөнө
17 62
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Бороо шиврэнэ
6м/с

Мягмар

2019-06-25
Шөнө
15 59
O
CF
Бороо шиврэнэ
9м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Бороо шиврэнэ
10м/с

Лхагва

2019-06-26
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Пүрэв

2019-06-27
Шөнө
10 50
O
CF
Бага зэргийн бороо
6м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Бага зэргийн бороо
10м/с

Баасан

2019-06-28
Шөнө
10 50
O
CF
Бага зэргийн бороо
6м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Бага зэргийн бороо
8м/с
хасах

Орхонтуул

Даваа

2019-06-24
Шөнө
17 62
O
CF
Бороо шиврэнэ
5м/с
Өдөр
31 87
O
CF
Бороо шиврэнэ
7м/с

Мягмар

2019-06-25
Шөнө
16 60
O
CF
Бороо шиврэнэ
7м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Бороо шиврэнэ
10м/с

Лхагва

2019-06-26
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Пүрэв

2019-06-27
Шөнө
10 50
O
CF
Бага зэргийн бороо
8м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Бага зэргийн бороо
10м/с

Баасан

2019-06-28
Шөнө
10 50
O
CF
Бага зэргийн бороо
6м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Бага зэргийн бороо
9м/с
хасах

Зүүнхараа

Даваа

2019-06-24
Шөнө
18 64
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Бороо шиврэнэ
7м/с

Мягмар

2019-06-25
Шөнө
17 62
O
CF
Бороо шиврэнэ
8м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Лхагва

2019-06-26
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Пүрэв

2019-06-27
Шөнө
13 55
O
CF
Бага зэргийн бороо
8м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Бага зэргийн бороо
10м/с

Баасан

2019-06-28
Шөнө
11 51
O
CF
Бага зэргийн бороо
6м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Бага зэргийн бороо
8м/с
хасах

Баруунбүрэн

Даваа

2019-06-24
Шөнө
17 62
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Бороо шиврэнэ
4м/с

Мягмар

2019-06-25
Шөнө
16 60
O
CF
Бороо шиврэнэ
6м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Бороо шиврэнэ
8м/с

Лхагва

2019-06-26
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2019-06-27
Шөнө
12 53
O
CF
Бага зэргийн бороо
5м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Бага зэргийн бороо
4м/с

Баасан

2019-06-28
Шөнө
12 53
O
CF
Бага зэргийн бороо
5м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Бага зэргийн бороо
4м/с
хасах

Зүүнбүрэн

Даваа

2019-06-24
Шөнө
17 62
O
CF
Бороо шиврэнэ
4м/с
Өдөр
31 87
O
CF
Бороо шиврэнэ
4м/с

Мягмар

2019-06-25
Шөнө
16 60
O
CF
Бороо шиврэнэ
5м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Бороо шиврэнэ
7м/с

Лхагва

2019-06-26
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2019-06-27
Шөнө
10 50
O
CF
Бага зэргийн бороо
4м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Бага зэргийн бороо
4м/с

Баасан

2019-06-28
Шөнө
10 50
O
CF
Бага зэргийн бороо
4м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Бага зэргийн бороо
4м/с
хасах

Зэлтэр

Даваа

2019-06-24
Шөнө
16 60
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Бороо шиврэнэ
3м/с

Мягмар

2019-06-25
Шөнө
13 55
O
CF
Бороо шиврэнэ
3м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Бороо шиврэнэ
3м/с

Лхагва

2019-06-26
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Пүрэв

2019-06-27
Шөнө
9 48
O
CF
Бага зэргийн бороо
3м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Бага зэргийн бороо
3м/с

Баасан

2019-06-28
Шөнө
9 48
O
CF
Бага зэргийн бороо
3м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Бага зэргийн бороо
3м/с
хасах

Хүдэр

Даваа

2019-06-24
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Бороо шиврэнэ
3м/с

Мягмар

2019-06-25
Шөнө
12 53
O
CF
Бороо шиврэнэ
3м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Бороо шиврэнэ
3м/с

Лхагва

2019-06-26
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Пүрэв

2019-06-27
Шөнө
9 48
O
CF
Бага зэргийн бороо
3м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Бага зэргийн бороо
3м/с

Баасан

2019-06-28
Шөнө
9 48
O
CF
Бага зэргийн бороо
3м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Бага зэргийн бороо
3м/с
хасах

Бугант

Даваа

2019-06-24
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Бороо шиврэнэ
3м/с

Мягмар

2019-06-25
Шөнө
12 53
O
CF
Бороо шиврэнэ
3м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Бороо шиврэнэ
3м/с

Лхагва

2019-06-26
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Пүрэв

2019-06-27
Шөнө
9 48
O
CF
Бага зэргийн бороо
3м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Бага зэргийн бороо
3м/с

Баасан

2019-06-28
Шөнө
9 48
O
CF
Бага зэргийн бороо
3м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Бага зэргийн бороо
3м/с
хасах

Хушаат

Даваа

2019-06-24
Шөнө
17 62
O
CF
Бороо шиврэнэ
3м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Бороо шиврэнэ
3м/с

Мягмар

2019-06-25
Шөнө
15 59
O
CF
Бороо шиврэнэ
3м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Бороо шиврэнэ
5м/с

Лхагва

2019-06-26
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Пүрэв

2019-06-27
Шөнө
12 53
O
CF
Бага зэргийн бороо
3м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Бага зэргийн бороо
3м/с

Баасан

2019-06-28
Шөнө
10 50
O
CF
Бага зэргийн бороо
3м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Бага зэргийн бороо
3м/с
хасах