Урьдчилсан мэдээ > 1-5 хоног

Сэлэнгэ - Сүхбаатар хот (Станц: Сүхбаатар)

Бямба

2023-02-04
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Ням

2023-02-05
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Даваа

2023-02-06
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Үүлэрхэг
6м/с

Мягмар

2023-02-07
Шөнө
-25 -13
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2023-02-08
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүл багаснa
5м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
хасах

Сэлэнгэ - Цагааннуур сум (Станц: Цагааннуур)

Бямба

2023-02-04
Шөнө
-23 -9
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Ням

2023-02-05
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Даваа

2023-02-06
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с

Мягмар

2023-02-07
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2023-02-08
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүл багаснa
5м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
хасах

Сэлэнгэ - Баянгол сум (Станц: Баруунхараа)

Бямба

2023-02-04
Шөнө
-26 -14
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Ням

2023-02-05
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Даваа

2023-02-06
Шөнө
-25 -13
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с

Мягмар

2023-02-07
Шөнө
-26 -14
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2023-02-08
Шөнө
-25 -13
O
CF
Үүл багаснa
5м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
хасах

Сэлэнгэ - Орхон сум (Станц: Орхон)

Бямба

2023-02-04
Шөнө
-26 -14
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Ням

2023-02-05
Шөнө
-25 -13
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Даваа

2023-02-06
Шөнө
-25 -13
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с

Мягмар

2023-02-07
Шөнө
-27 -16
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2023-02-08
Шөнө
-25 -13
O
CF
Үүл багаснa
5м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
хасах

Сэлэнгэ - Ерөө сум (Станц: Ерөө)

Бямба

2023-02-04
Шөнө
-29 -20
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Ням

2023-02-05
Шөнө
-27 -16
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Даваа

2023-02-06
Шөнө
-27 -16
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с

Мягмар

2023-02-07
Шөнө
-29 -20
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Лхагва

2023-02-08
Шөнө
-27 -16
O
CF
Үүл багаснa
3м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
хасах

Сэлэнгэ - Орхонтуул сум (Станц: Орхонтуул)

Бямба

2023-02-04
Шөнө
-27 -16
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Ням

2023-02-05
Шөнө
-25 -13
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Даваа

2023-02-06
Шөнө
-28 -18
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с

Мягмар

2023-02-07
Шөнө
-27 -16
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2023-02-08
Шөнө
-26 -14
O
CF
Үүл багаснa
5м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
хасах

Сэлэнгэ - Мандал сум (Станц: Зүүнхараа)

Бямба

2023-02-04
Шөнө
-25 -13
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Ням

2023-02-05
Шөнө
-25 -13
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Даваа

2023-02-06
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Үүлэрхэг
6м/с

Мягмар

2023-02-07
Шөнө
-25 -13
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2023-02-08
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүл багаснa
6м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
хасах

Сэлэнгэ - Баруунбүрэн сум (Харуул: Баруунбүрэн)

Бямба

2023-02-04
Шөнө
-25 -13
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Ням

2023-02-05
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Даваа

2023-02-06
Шөнө
-28 -18
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с

Мягмар

2023-02-07
Шөнө
-26 -14
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Лхагва

2023-02-08
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүл багаснa
3м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
хасах

Сэлэнгэ - Зүүнбүрэн сум (Харуул: Зүүнбүрэн)

Бямба

2023-02-04
Шөнө
-23 -9
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Ням

2023-02-05
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Даваа

2023-02-06
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с

Мягмар

2023-02-07
Шөнө
-26 -14
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Лхагва

2023-02-08
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүл багаснa
3м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
хасах

Сэлэнгэ - Түшиг сум (Харуул: Зэлтэр)

Бямба

2023-02-04
Шөнө
-25 -13
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Ням

2023-02-05
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Даваа

2023-02-06
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с

Мягмар

2023-02-07
Шөнө
-25 -13
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Лхагва

2023-02-08
Шөнө
-26 -14
O
CF
Үүл багаснa
3м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
хасах

Сэлэнгэ - Хүдэр сум (Харуул: Хүдэр)

Бямба

2023-02-04
Шөнө
-25 -13
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Ням

2023-02-05
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Даваа

2023-02-06
Шөнө
-27 -16
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с

Мягмар

2023-02-07
Шөнө
-25 -13
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Лхагва

2023-02-08
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүл багаснa
3м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
хасах

Сэлэнгэ - Ерөө сум (Харуул: Бугант)

Бямба

2023-02-04
Шөнө
-25 -13
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Ням

2023-02-05
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Даваа

2023-02-06
Шөнө
-25 -13
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с

Мягмар

2023-02-07
Шөнө
-25 -13
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Лхагва

2023-02-08
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүл багаснa
3м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
хасах

Сэлэнгэ - Хушаат сум (Харуул: Хушаат)

Бямба

2023-02-04
Шөнө
-26 -14
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Ням

2023-02-05
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Даваа

2023-02-06
Шөнө
-27 -16
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с

Мягмар

2023-02-07
Шөнө
-25 -13
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Лхагва

2023-02-08
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүл багаснa
3м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
хасах