Урьдчилсан мэдээ > 1-5 хоног

Сэлэнгэ - Сүхбаатар хот (Станц: Сүхбаатар)

Баасан

2021-04-16
Шөнө
-7 19
O
CF
Үүл багаснa
6м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Бямба

2021-04-17
Шөнө
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Ням

2021-04-18
Шөнө
0 32
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Даваа

2021-04-19
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүл багаснa
6м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Мягмар

2021-04-20
Шөнө
3 37
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
хасах

Сэлэнгэ - Цагааннуур сум (Станц: Цагааннуур)

Баасан

2021-04-16
Шөнө
-6 21
O
CF
Үүл багаснa
6м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Бямба

2021-04-17
Шөнө
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Ням

2021-04-18
Шөнө
0 32
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Даваа

2021-04-19
Шөнө
5 41
O
CF
Үүл багаснa
6м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Мягмар

2021-04-20
Шөнө
5 41
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
хасах

Сэлэнгэ - Баянгол сум (Станц: Баруунхараа)

Баасан

2021-04-16
Шөнө
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Үүл багаснa
8м/с

Бямба

2021-04-17
Шөнө
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Ням

2021-04-18
Шөнө
-1 30
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2021-04-19
Шөнө
4 39
O
CF
Үүл багаснa
6м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Мягмар

2021-04-20
Шөнө
4 39
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
хасах

Сэлэнгэ - Орхон сум (Станц: Орхон)

Баасан

2021-04-16
Шөнө
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Үүл багаснa
8м/с

Бямба

2021-04-17
Шөнө
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Ням

2021-04-18
Шөнө
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Даваа

2021-04-19
Шөнө
3 37
O
CF
Үүл багаснa
6м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Мягмар

2021-04-20
Шөнө
3 37
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
хасах

Сэлэнгэ - Ерөө сум (Станц: Ерөө)

Баасан

2021-04-16
Шөнө
-10 14
O
CF
Үүл багаснa
5м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Бямба

2021-04-17
Шөнө
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Ням

2021-04-18
Шөнө
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2021-04-19
Шөнө
4 39
O
CF
Үүл багаснa
6м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Мягмар

2021-04-20
Шөнө
4 39
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
хасах

Сэлэнгэ - Орхонтуул сум (Станц: Орхонтуул)

Баасан

2021-04-16
Шөнө
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Үүл багаснa
8м/с

Бямба

2021-04-17
Шөнө
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Ням

2021-04-18
Шөнө
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Даваа

2021-04-19
Шөнө
2 35
O
CF
Үүл багаснa
6м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Мягмар

2021-04-20
Шөнө
2 35
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
хасах

Сэлэнгэ - Мандал сум (Станц: Зүүнхараа)

Баасан

2021-04-16
Шөнө
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Үүл багаснa
6м/с

Бямба

2021-04-17
Шөнө
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Ням

2021-04-18
Шөнө
0 32
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Даваа

2021-04-19
Шөнө
2 35
O
CF
Үүл багаснa
5м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Мягмар

2021-04-20
Шөнө
4 39
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
хасах

Сэлэнгэ - Баруунбүрэн сум (Харуул: Баруунбүрэн)

Баасан

2021-04-16
Шөнө
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Үүл багаснa
3м/с

Бямба

2021-04-17
Шөнө
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Ням

2021-04-18
Шөнө
0 32
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Даваа

2021-04-19
Шөнө
6 42
O
CF
Үүл багаснa
3м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Мягмар

2021-04-20
Шөнө
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
хасах

Сэлэнгэ - Зүүнбүрэн сум (Харуул: Зүүнбүрэн)

Баасан

2021-04-16
Шөнө
-7 19
O
CF
Үүл багаснa
3м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Бямба

2021-04-17
Шөнө
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Ням

2021-04-18
Шөнө
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Даваа

2021-04-19
Шөнө
3 37
O
CF
Үүл багаснa
3м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Мягмар

2021-04-20
Шөнө
3 37
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
хасах

Сэлэнгэ - Түшиг сум (Харуул: Зэлтэр)

Баасан

2021-04-16
Шөнө
-8 17
O
CF
Үүл багаснa
3м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Бямба

2021-04-17
Шөнө
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Ням

2021-04-18
Шөнө
-1 30
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Даваа

2021-04-19
Шөнө
2 35
O
CF
Үүл багаснa
3м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Мягмар

2021-04-20
Шөнө
2 35
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
хасах

Сэлэнгэ - Хүдэр сум (Харуул: Хүдэр)

Баасан

2021-04-16
Шөнө
-8 17
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
3м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Бямба

2021-04-17
Шөнө
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Ням

2021-04-18
Шөнө
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Даваа

2021-04-19
Шөнө
2 35
O
CF
Үүл багаснa
3м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Мягмар

2021-04-20
Шөнө
2 35
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
хасах

Сэлэнгэ - Ерөө сум (Харуул: Бугант)

Баасан

2021-04-16
Шөнө
-9 15
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
3м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Бямба

2021-04-17
Шөнө
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Ням

2021-04-18
Шөнө
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Даваа

2021-04-19
Шөнө
3 37
O
CF
Үүл багаснa
3м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Мягмар

2021-04-20
Шөнө
3 37
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
хасах

Сэлэнгэ - Хушаат сум (Харуул: Хушаат)

Баасан

2021-04-16
Шөнө
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Үүл багаснa
3м/с

Бямба

2021-04-17
Шөнө
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Ням

2021-04-18
Шөнө
-1 30
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Даваа

2021-04-19
Шөнө
3 37
O
CF
Үүл багаснa
3м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Мягмар

2021-04-20
Шөнө
3 37
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
хасах