Урьдчилсан мэдээ > 1-5 хоног

Сэлэнгэ - Сүхбаатар хот (Станц: Сүхбаатар)

Даваа

2021-01-25
Шөнө
-17 1
O
CF
Цас
9м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Ялимгүй цас
8м/с

Мягмар

2021-01-26
Шөнө
-27 -16
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2021-01-27
Шөнө
-29 -20
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Пүрэв

2021-01-28
Шөнө
-28 -18
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Баасан

2021-01-29
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Ялимгүй цас
6м/с
хасах

Сэлэнгэ - Цагааннуур сум (Станц: Цагааннуур)

Даваа

2021-01-25
Шөнө
-20 -4
O
CF
Цас
5м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Ялимгүй цас
6м/с

Мягмар

2021-01-26
Шөнө
-28 -18
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2021-01-27
Шөнө
-30 -22
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Пүрэв

2021-01-28
Шөнө
-30 -22
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Баасан

2021-01-29
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Ялимгүй цас
6м/с
хасах

Сэлэнгэ - Баянгол сум (Станц: Баруунхараа)

Даваа

2021-01-25
Шөнө
-21 -5
O
CF
Цас
8м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Цас
7м/с

Мягмар

2021-01-26
Шөнө
-31 -23
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2021-01-27
Шөнө
-33 -27
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Пүрэв

2021-01-28
Шөнө
-33 -27
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Баасан

2021-01-29
Шөнө
-28 -18
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Ялимгүй цас
6м/с
хасах

Сэлэнгэ - Орхон сум (Станц: Орхон)

Даваа

2021-01-25
Шөнө
-21 -5
O
CF
Цас
7м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Ялимгүй цас
6м/с

Мягмар

2021-01-26
Шөнө
-32 -25
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2021-01-27
Шөнө
-32 -25
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Пүрэв

2021-01-28
Шөнө
-32 -25
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Баасан

2021-01-29
Шөнө
-26 -14
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Ялимгүй цас
6м/с
хасах

Сэлэнгэ - Ерөө сум (Станц: Ерөө)

Даваа

2021-01-25
Шөнө
-20 -4
O
CF
Цас
7м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Цас
5м/с

Мягмар

2021-01-26
Шөнө
-33 -27
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2021-01-27
Шөнө
-34 -29
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2021-01-28
Шөнө
-34 -29
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2021-01-29
Шөнө
-30 -22
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-18 0
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с
хасах

Сэлэнгэ - Орхонтуул сум (Станц: Орхонтуул)

Даваа

2021-01-25
Шөнө
-21 -5
O
CF
Цас
8м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Цас
5м/с

Мягмар

2021-01-26
Шөнө
-32 -25
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2021-01-27
Шөнө
-33 -27
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2021-01-28
Шөнө
-33 -27
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2021-01-29
Шөнө
-27 -16
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с
хасах

Сэлэнгэ - Мандал сум (Станц: Зүүнхараа)

Даваа

2021-01-25
Шөнө
-22 -7
O
CF
Цас
9м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Цас
6м/с

Мягмар

2021-01-26
Шөнө
-32 -25
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2021-01-27
Шөнө
-33 -27
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Пүрэв

2021-01-28
Шөнө
-30 -22
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Баасан

2021-01-29
Шөнө
-24 -11
O
CF
Ялимгүй цас
6м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Ялимгүй цас
6м/с
хасах

Сэлэнгэ - Баруунбүрэн сум (Харуул: Баруунбүрэн)

Даваа

2021-01-25
Шөнө
-21 -5
O
CF
Цас
4м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Ялимгүй цас
3м/с

Мягмар

2021-01-26
Шөнө
-29 -20
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Лхагва

2021-01-27
Шөнө
-30 -22
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Пүрэв

2021-01-28
Шөнө
-32 -25
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Баасан

2021-01-29
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Ялимгүй цас
3м/с
хасах

Сэлэнгэ - Зүүнбүрэн сум (Харуул: Зүүнбүрэн)

Даваа

2021-01-25
Шөнө
-20 -4
O
CF
Цас
3м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Ялимгүй цас
3м/с

Мягмар

2021-01-26
Шөнө
-32 -25
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Лхагва

2021-01-27
Шөнө
-33 -27
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Пүрэв

2021-01-28
Шөнө
-33 -27
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Баасан

2021-01-29
Шөнө
-25 -13
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Ялимгүй цас
3м/с
хасах

Сэлэнгэ - Түшиг сум (Харуул: Зэлтэр)

Даваа

2021-01-25
Шөнө
-22 -7
O
CF
Цас
3м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Ялимгүй цас
3м/с

Мягмар

2021-01-26
Шөнө
-33 -27
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Лхагва

2021-01-27
Шөнө
-33 -27
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Пүрэв

2021-01-28
Шөнө
-33 -27
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Баасан

2021-01-29
Шөнө
-27 -16
O
CF
Ялимгүй цас
3м/с
Өдөр
-18 0
O
CF
Ялимгүй цас
3м/с
хасах

Сэлэнгэ - Хүдэр сум (Харуул: Хүдэр)

Даваа

2021-01-25
Шөнө
-22 -7
O
CF
Цас
3м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Цас
3м/с

Мягмар

2021-01-26
Шөнө
-33 -27
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Лхагва

2021-01-27
Шөнө
-33 -27
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Пүрэв

2021-01-28
Шөнө
-31 -23
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Баасан

2021-01-29
Шөнө
-28 -18
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Ялимгүй цас
3м/с
хасах

Сэлэнгэ - Ерөө сум (Харуул: Бугант)

Даваа

2021-01-25
Шөнө
-21 -5
O
CF
Цас
3м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Цас
3м/с

Мягмар

2021-01-26
Шөнө
-33 -27
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Лхагва

2021-01-27
Шөнө
-34 -29
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Пүрэв

2021-01-28
Шөнө
-32 -25
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Баасан

2021-01-29
Шөнө
-26 -14
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Ялимгүй цас
3м/с
хасах

Сэлэнгэ - Хушаат сум (Харуул: Хушаат)

Даваа

2021-01-25
Шөнө
-20 -4
O
CF
Цас
4м/с
Өдөр
-18 0
O
CF
Ялимгүй цас
3м/с

Мягмар

2021-01-26
Шөнө
-33 -27
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Лхагва

2021-01-27
Шөнө
-33 -27
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Пүрэв

2021-01-28
Шөнө
-32 -25
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Баасан

2021-01-29
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Ялимгүй цас
3м/с
хасах