Урьдчилсан мэдээ > 1-5 хоног

Сүхбаатар

Лхагва

2020-06-03
Шөнө
4 39
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Бага зэргийн бороо
9м/с

Пүрэв

2020-06-04
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2020-06-05
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2020-06-06
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Ням

2020-06-07
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Бага зэргийн бороо
11м/с
хасах

Цагааннуур

Лхагва

2020-06-03
Шөнө
2 35
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Бага зэргийн бороо
9м/с

Пүрэв

2020-06-04
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2020-06-05
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2020-06-06
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Ням

2020-06-07
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Бага зэргийн бороо
11м/с
хасах

Баруунхараа

Лхагва

2020-06-03
Шөнө
3 37
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Пүрэв

2020-06-04
Шөнө
4 39
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Бага зэргийн бороо
7м/с

Баасан

2020-06-05
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2020-06-06
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Ням

2020-06-07
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Бага зэргийн бороо
10м/с
хасах

Орхон

Лхагва

2020-06-03
Шөнө
4 39
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Пүрэв

2020-06-04
Шөнө
5 41
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2020-06-05
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2020-06-06
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Ням

2020-06-07
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Бага зэргийн бороо
12м/с
хасах

Ерөө

Лхагва

2020-06-03
Шөнө
1 33
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Пүрэв

2020-06-04
Шөнө
4 39
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2020-06-05
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2020-06-06
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Ням

2020-06-07
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Бага зэргийн бороо
12м/с
хасах

Орхонтуул

Лхагва

2020-06-03
Шөнө
3 37
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Пүрэв

2020-06-04
Шөнө
4 39
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Бага зэргийн бороо
7м/с

Баасан

2020-06-05
Шөнө
5 41
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2020-06-06
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Ням

2020-06-07
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Бага зэргийн бороо
12м/с
хасах

Зүүнхараа

Лхагва

2020-06-03
Шөнө
1 33
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Пүрэв

2020-06-04
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Бага зэргийн бороо
7м/с

Баасан

2020-06-05
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2020-06-06
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Ням

2020-06-07
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Бага зэргийн бороо
11м/с
хасах

Баруунбүрэн

Лхагва

2020-06-03
Шөнө
4 39
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Пүрэв

2020-06-04
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Бага зэргийн бороо
4м/с

Баасан

2020-06-05
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Бямба

2020-06-06
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Ням

2020-06-07
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Бага зэргийн бороо
5м/с
хасах

Зүүнбүрэн

Лхагва

2020-06-03
Шөнө
1 33
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Бага зэргийн бороо
5м/с

Пүрэв

2020-06-04
Шөнө
5 41
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Баасан

2020-06-05
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Бямба

2020-06-06
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Ням

2020-06-07
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Бага зэргийн бороо
5м/с
хасах

Зэлтэр

Лхагва

2020-06-03
Шөнө
0 32
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Бага зэргийн бороо
4м/с

Пүрэв

2020-06-04
Шөнө
4 39
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Баасан

2020-06-05
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Бямба

2020-06-06
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Ням

2020-06-07
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Бага зэргийн бороо
4м/с
хасах

Хүдэр

Лхагва

2020-06-03
Шөнө
0 32
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Пүрэв

2020-06-04
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Баасан

2020-06-05
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Бямба

2020-06-06
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Ням

2020-06-07
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Бага зэргийн бороо
3м/с
хасах

Бугант

Лхагва

2020-06-03
Шөнө
0 32
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Пүрэв

2020-06-04
Шөнө
4 39
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Баасан

2020-06-05
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Бямба

2020-06-06
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Ням

2020-06-07
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Бага зэргийн бороо
3м/с
хасах

Хушаат

Лхагва

2020-06-03
Шөнө
1 33
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2020-06-04
Шөнө
5 41
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Баасан

2020-06-05
Шөнө
5 41
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Бямба

2020-06-06
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Ням

2020-06-07
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Бага зэргийн бороо
4м/с
хасах