Урьдчилсан мэдээ > 1-5 хоног

Сэлэнгэ - Сүхбаатар хот (Станц: Сүхбаатар)

Даваа

2022-05-23
Шөнө
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Мягмар

2022-05-24
Шөнө
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Лхагва

2022-05-25
Шөнө
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Пүрэв

2022-05-26
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2022-05-27
Шөнө
11 51
O
CF
Бага зэргийн бороо
10м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Бага зэргийн бороо
11м/с
хасах

Сэлэнгэ - Цагааннуур сум (Станц: Цагааннуур)

Даваа

2022-05-23
Шөнө
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Мягмар

2022-05-24
Шөнө
10 50
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Лхагва

2022-05-25
Шөнө
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
31 87
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Пүрэв

2022-05-26
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2022-05-27
Шөнө
11 51
O
CF
Бага зэргийн бороо
9м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Бага зэргийн бороо
9м/с
хасах

Сэлэнгэ - Баянгол сум (Станц: Баруунхараа)

Даваа

2022-05-23
Шөнө
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Мягмар

2022-05-24
Шөнө
10 50
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Лхагва

2022-05-25
Шөнө
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Пүрэв

2022-05-26
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2022-05-27
Шөнө
10 50
O
CF
Бага зэргийн бороо
11м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Бага зэргийн бороо
12м/с
хасах

Сэлэнгэ - Орхон сум (Станц: Орхон)

Даваа

2022-05-23
Шөнө
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Мягмар

2022-05-24
Шөнө
11 51
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Лхагва

2022-05-25
Шөнө
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
31 87
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Пүрэв

2022-05-26
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2022-05-27
Шөнө
11 51
O
CF
Бага зэргийн бороо
12м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Бага зэргийн бороо
11м/с
хасах

Сэлэнгэ - Ерөө сум (Станц: Ерөө)

Даваа

2022-05-23
Шөнө
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Мягмар

2022-05-24
Шөнө
10 50
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Лхагва

2022-05-25
Шөнө
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Пүрэв

2022-05-26
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Баасан

2022-05-27
Шөнө
9 48
O
CF
Бага зэргийн бороо
11м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Бага зэргийн бороо
10м/с
хасах

Сэлэнгэ - Орхонтуул сум (Станц: Орхонтуул)

Даваа

2022-05-23
Шөнө
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Мягмар

2022-05-24
Шөнө
11 51
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Лхагва

2022-05-25
Шөнө
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
32 89
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Пүрэв

2022-05-26
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2022-05-27
Шөнө
10 50
O
CF
Бага зэргийн бороо
10м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Бага зэргийн бороо
9м/с
хасах

Сэлэнгэ - Мандал сум (Станц: Зүүнхараа)

Даваа

2022-05-23
Шөнө
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Мягмар

2022-05-24
Шөнө
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Лхагва

2022-05-25
Шөнө
5 41
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Пүрэв

2022-05-26
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2022-05-27
Шөнө
12 53
O
CF
Бага зэргийн бороо
10м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Бага зэргийн бороо
10м/с
хасах

Сэлэнгэ - Баруунбүрэн сум (Харуул: Баруунбүрэн)

Даваа

2022-05-23
Шөнө
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Мягмар

2022-05-24
Шөнө
10 50
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Лхагва

2022-05-25
Шөнө
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Пүрэв

2022-05-26
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Баасан

2022-05-27
Шөнө
10 50
O
CF
Бага зэргийн бороо
3м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Бага зэргийн бороо
3м/с
хасах

Сэлэнгэ - Зүүнбүрэн сум (Харуул: Зүүнбүрэн)

Даваа

2022-05-23
Шөнө
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Мягмар

2022-05-24
Шөнө
11 51
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Лхагва

2022-05-25
Шөнө
10 50
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Пүрэв

2022-05-26
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Баасан

2022-05-27
Шөнө
9 48
O
CF
Бага зэргийн бороо
3м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Бага зэргийн бороо
3м/с
хасах

Сэлэнгэ - Түшиг сум (Харуул: Зэлтэр)

Даваа

2022-05-23
Шөнө
5 41
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Мягмар

2022-05-24
Шөнө
12 53
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Лхагва

2022-05-25
Шөнө
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Пүрэв

2022-05-26
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Баасан

2022-05-27
Шөнө
8 46
O
CF
Бага зэргийн бороо
3м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Бага зэргийн бороо
3м/с
хасах

Сэлэнгэ - Хүдэр сум (Харуул: Хүдэр)

Даваа

2022-05-23
Шөнө
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Мягмар

2022-05-24
Шөнө
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Лхагва

2022-05-25
Шөнө
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Пүрэв

2022-05-26
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Баасан

2022-05-27
Шөнө
9 48
O
CF
Бага зэргийн бороо
3м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Бага зэргийн бороо
3м/с
хасах

Сэлэнгэ - Ерөө сум (Харуул: Бугант)

Даваа

2022-05-23
Шөнө
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Мягмар

2022-05-24
Шөнө
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Лхагва

2022-05-25
Шөнө
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Пүрэв

2022-05-26
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Баасан

2022-05-27
Шөнө
10 50
O
CF
Бага зэргийн бороо
3м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Бага зэргийн бороо
3м/с
хасах

Сэлэнгэ - Хушаат сум (Харуул: Хушаат)

Даваа

2022-05-23
Шөнө
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Мягмар

2022-05-24
Шөнө
10 50
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Лхагва

2022-05-25
Шөнө
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Пүрэв

2022-05-26
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Баасан

2022-05-27
Шөнө
11 51
O
CF
Бага зэргийн бороо
3м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Бага зэргийн бороо
3м/с
хасах