Урьдчилсан мэдээ > 1-5 хоног

Сэлэнгэ - Сүхбаатар хот (Станц: Сүхбаатар)

Мягмар

2022-09-27
Шөнө
5 41
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2022-09-28
Шөнө
3 37
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
8м/с

Пүрэв

2022-09-29
Шөнө
1 33
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Баасан

2022-09-30
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүлэрхэг
6м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Үүл багаснa
7м/с

Бямба

2022-10-01
Шөнө
0 32
O
CF
Үүлэрхэг
6м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
7м/с
хасах

Сэлэнгэ - Цагааннуур сум (Станц: Цагааннуур)

Мягмар

2022-09-27
Шөнө
4 39
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2022-09-28
Шөнө
3 37
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
8м/с

Пүрэв

2022-09-29
Шөнө
2 35
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Баасан

2022-09-30
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлэрхэг
6м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Үүл багаснa
7м/с

Бямба

2022-10-01
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлэрхэг
6м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
7м/с
хасах

Сэлэнгэ - Баянгол сум (Станц: Баруунхараа)

Мягмар

2022-09-27
Шөнө
5 41
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2022-09-28
Шөнө
3 37
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Пүрэв

2022-09-29
Шөнө
1 33
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2022-09-30
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлэрхэг
6м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Үүл багаснa
7м/с

Бямба

2022-10-01
Шөнө
1 33
O
CF
Үүлэрхэг
6м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
7м/с
хасах

Сэлэнгэ - Орхон сум (Станц: Орхон)

Мягмар

2022-09-27
Шөнө
4 39
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2022-09-28
Шөнө
2 35
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Пүрэв

2022-09-29
Шөнө
1 33
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Баасан

2022-09-30
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүлэрхэг
6м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүл багаснa
7м/с

Бямба

2022-10-01
Шөнө
0 32
O
CF
Үүлэрхэг
6м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
7м/с
хасах

Сэлэнгэ - Ерөө сум (Станц: Ерөө)

Мягмар

2022-09-27
Шөнө
4 39
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2022-09-28
Шөнө
2 35
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Пүрэв

2022-09-29
Шөнө
0 32
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Баасан

2022-09-30
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлэрхэг
6м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Үүл багаснa
7м/с

Бямба

2022-10-01
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлэрхэг
6м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
7м/с
хасах

Сэлэнгэ - Орхонтуул сум (Станц: Орхонтуул)

Мягмар

2022-09-27
Шөнө
3 37
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2022-09-28
Шөнө
2 35
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Пүрэв

2022-09-29
Шөнө
1 33
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2022-09-30
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүлэрхэг
6м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүл багаснa
7м/с

Бямба

2022-10-01
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүлэрхэг
6м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
7м/с
хасах

Сэлэнгэ - Мандал сум (Станц: Зүүнхараа)

Мягмар

2022-09-27
Шөнө
4 39
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2022-09-28
Шөнө
4 39
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
8м/с

Пүрэв

2022-09-29
Шөнө
3 37
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Баасан

2022-09-30
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Үүл багаснa
6м/с

Бямба

2022-10-01
Шөнө
1 33
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
6м/с
хасах

Сэлэнгэ - Баруунбүрэн сум (Харуул: Баруунбүрэн)

Мягмар

2022-09-27
Шөнө
4 39
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2022-09-28
Шөнө
2 35
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Пүрэв

2022-09-29
Шөнө
0 32
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Баасан

2022-09-30
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүл багаснa
3м/с

Бямба

2022-10-01
Шөнө
1 33
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
3м/с
хасах

Сэлэнгэ - Зүүнбүрэн сум (Харуул: Зүүнбүрэн)

Мягмар

2022-09-27
Шөнө
4 39
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2022-09-28
Шөнө
2 35
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Пүрэв

2022-09-29
Шөнө
1 33
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Баасан

2022-09-30
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Үүл багаснa
3м/с

Бямба

2022-10-01
Шөнө
0 32
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
3м/с
хасах

Сэлэнгэ - Түшиг сум (Харуул: Зэлтэр)

Мягмар

2022-09-27
Шөнө
3 37
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Лхагва

2022-09-28
Шөнө
3 37
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
3м/с

Пүрэв

2022-09-29
Шөнө
1 33
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Баасан

2022-09-30
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Үүл багаснa
3м/с

Бямба

2022-10-01
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
3м/с
хасах

Сэлэнгэ - Хүдэр сум (Харуул: Хүдэр)

Мягмар

2022-09-27
Шөнө
4 39
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Лхагва

2022-09-28
Шөнө
2 35
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Пүрэв

2022-09-29
Шөнө
0 32
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Баасан

2022-09-30
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Үүл багаснa
3м/с

Бямба

2022-10-01
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
3м/с
хасах

Сэлэнгэ - Ерөө сум (Харуул: Бугант)

Мягмар

2022-09-27
Шөнө
3 37
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Лхагва

2022-09-28
Шөнө
2 35
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Пүрэв

2022-09-29
Шөнө
0 32
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Баасан

2022-09-30
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүл багаснa
3м/с

Бямба

2022-10-01
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
3м/с
хасах

Сэлэнгэ - Хушаат сум (Харуул: Хушаат)

Мягмар

2022-09-27
Шөнө
4 39
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Лхагва

2022-09-28
Шөнө
2 35
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Пүрэв

2022-09-29
Шөнө
1 33
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Баасан

2022-09-30
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Үүл багаснa
3м/с

Бямба

2022-10-01
Шөнө
0 32
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
3м/с
хасах