Урьдчилсан мэдээ > 1-5 хоног

Сүхбаатар

Лхагва

2019-11-13
Шөнө
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Пүрэв

2019-11-14
Шөнө
-17 1
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Баасан

2019-11-15
Шөнө
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2019-11-16
Шөнө
-15 5
O
CF
Ялимгүй цас
7м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Цас
10м/с

Ням

2019-11-17
Шөнө
-20 -4
O
CF
Цас
7м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Үүлэрхэг
6м/с
хасах

Цагааннуур

Лхагва

2019-11-13
Шөнө
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Пүрэв

2019-11-14
Шөнө
-20 -4
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Баасан

2019-11-15
Шөнө
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Бямба

2019-11-16
Шөнө
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Цас
10м/с

Ням

2019-11-17
Шөнө
-23 -9
O
CF
Цас
7м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлэрхэг
6м/с
хасах

Баруунхараа

Лхагва

2019-11-13
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Пүрэв

2019-11-14
Шөнө
-18 0
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Баасан

2019-11-15
Шөнө
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Бямба

2019-11-16
Шөнө
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Цас
9м/с

Ням

2019-11-17
Шөнө
-22 -7
O
CF
Цас
7м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Ялимгүй цас
6м/с
хасах

Орхон

Лхагва

2019-11-13
Шөнө
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Пүрэв

2019-11-14
Шөнө
-19 -2
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Баасан

2019-11-15
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Бямба

2019-11-16
Шөнө
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Цас
10м/с

Ням

2019-11-17
Шөнө
-22 -7
O
CF
Цас
6м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Ялимгүй цас
6м/с
хасах

Ерөө

Лхагва

2019-11-13
Шөнө
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Пүрэв

2019-11-14
Шөнө
-19 -2
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Баасан

2019-11-15
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2019-11-16
Шөнө
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Цас
9м/с

Ням

2019-11-17
Шөнө
-23 -9
O
CF
Цас
6м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Ялимгүй цас
6м/с
хасах

Орхонтуул

Лхагва

2019-11-13
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Пүрэв

2019-11-14
Шөнө
-18 0
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Баасан

2019-11-15
Шөнө
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Ялимгүй цас
7м/с

Бямба

2019-11-16
Шөнө
-13 8
O
CF
Ялимгүй цас
7м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Цас
10м/с

Ням

2019-11-17
Шөнө
-21 -5
O
CF
Цас
6м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Үүлэрхэг
6м/с
хасах

Зүүнхараа

Лхагва

2019-11-13
Шөнө
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Пүрэв

2019-11-14
Шөнө
-15 5
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Баасан

2019-11-15
Шөнө
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2019-11-16
Шөнө
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Цас
9м/с

Ням

2019-11-17
Шөнө
-22 -7
O
CF
Цас
7м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Ялимгүй цас
6м/с
хасах

Баруунбүрэн

Лхагва

2019-11-13
Шөнө
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Пүрэв

2019-11-14
Шөнө
-16 3
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Баасан

2019-11-15
Шөнө
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Бямба

2019-11-16
Шөнө
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Цас
4м/с

Ням

2019-11-17
Шөнө
-22 -7
O
CF
Цас
3м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Үүлэрхэг
4м/с
хасах

Зүүнбүрэн

Лхагва

2019-11-13
Шөнө
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Пүрэв

2019-11-14
Шөнө
-17 1
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Баасан

2019-11-15
Шөнө
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Бямба

2019-11-16
Шөнө
-15 5
O
CF
Ялимгүй цас
4м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Цас
6м/с

Ням

2019-11-17
Шөнө
-23 -9
O
CF
Цас
3м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
хасах

Зэлтэр

Лхагва

2019-11-13
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Пүрэв

2019-11-14
Шөнө
-18 0
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Баасан

2019-11-15
Шөнө
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Ялимгүй цас
3м/с

Бямба

2019-11-16
Шөнө
-18 0
O
CF
Ялимгүй цас
4м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Цас
4м/с

Ням

2019-11-17
Шөнө
-23 -9
O
CF
Цас
3м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Үүлэрхэг
4м/с
хасах

Хүдэр

Лхагва

2019-11-13
Шөнө
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Пүрэв

2019-11-14
Шөнө
-19 -2
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Баасан

2019-11-15
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Ялимгүй цас
3м/с

Бямба

2019-11-16
Шөнө
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Цас
4м/с

Ням

2019-11-17
Шөнө
-23 -9
O
CF
Цас
3м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с
хасах

Бугант

Лхагва

2019-11-13
Шөнө
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Пүрэв

2019-11-14
Шөнө
-19 -2
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Баасан

2019-11-15
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Ялимгүй цас
3м/с

Бямба

2019-11-16
Шөнө
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Цас
4м/с

Ням

2019-11-17
Шөнө
-23 -9
O
CF
Цас
3м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с
хасах

Хушаат

Лхагва

2019-11-13
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Пүрэв

2019-11-14
Шөнө
-18 0
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Баасан

2019-11-15
Шөнө
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Бямба

2019-11-16
Шөнө
-18 0
O
CF
Ялимгүй цас
4м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Цас
6м/с

Ням

2019-11-17
Шөнө
-22 -7
O
CF
Цас
3м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Үүлэрхэг
4м/с
хасах