Урьдчилсан мэдээ > 1-5 хоног

Сэлэнгэ - Сүхбаатар хот (Станц: Сүхбаатар)

Лхагва

2023-06-07
Шөнө
10 50
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Пүрэв

2023-06-08
Шөнө
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Баасан

2023-06-09
Шөнө
12 53
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Бямба

2023-06-10
Шөнө
13 55
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
32 89
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Ням

2023-06-11
Шөнө
13 55
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
34 93
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
хасах

Сэлэнгэ - Цагааннуур сум (Станц: Цагааннуур)

Лхагва

2023-06-07
Шөнө
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Пүрэв

2023-06-08
Шөнө
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Баасан

2023-06-09
Шөнө
10 50
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Бямба

2023-06-10
Шөнө
11 51
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Ням

2023-06-11
Шөнө
12 53
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
33 91
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
хасах

Сэлэнгэ - Баянгол сум (Станц: Баруунхараа)

Лхагва

2023-06-07
Шөнө
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Пүрэв

2023-06-08
Шөнө
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Баасан

2023-06-09
Шөнө
11 51
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Бямба

2023-06-10
Шөнө
12 53
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
32 89
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Ням

2023-06-11
Шөнө
12 53
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
35 95
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
хасах

Сэлэнгэ - Орхон сум (Станц: Орхон)

Лхагва

2023-06-07
Шөнө
10 50
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Пүрэв

2023-06-08
Шөнө
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Баасан

2023-06-09
Шөнө
10 50
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Бямба

2023-06-10
Шөнө
13 55
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
32 89
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Ням

2023-06-11
Шөнө
13 55
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
35 95
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
хасах

Сэлэнгэ - Ерөө сум (Станц: Ерөө)

Лхагва

2023-06-07
Шөнө
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Пүрэв

2023-06-08
Шөнө
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Баасан

2023-06-09
Шөнө
10 50
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Бямба

2023-06-10
Шөнө
10 50
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
31 87
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Ням

2023-06-11
Шөнө
10 50
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
33 91
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
хасах

Сэлэнгэ - Орхонтуул сум (Станц: Орхонтуул)

Лхагва

2023-06-07
Шөнө
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Пүрэв

2023-06-08
Шөнө
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Баасан

2023-06-09
Шөнө
11 51
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Бямба

2023-06-10
Шөнө
12 53
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
32 89
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Ням

2023-06-11
Шөнө
11 51
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
35 95
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
хасах

Сэлэнгэ - Мандал сум (Станц: Зүүнхараа)

Лхагва

2023-06-07
Шөнө
11 51
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Пүрэв

2023-06-08
Шөнө
10 50
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Баасан

2023-06-09
Шөнө
13 55
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Бямба

2023-06-10
Шөнө
13 55
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
31 87
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Ням

2023-06-11
Шөнө
13 55
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
36 96
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
хасах

Сэлэнгэ - Баруунбүрэн сум (Харуул: Баруунбүрэн)

Лхагва

2023-06-07
Шөнө
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Пүрэв

2023-06-08
Шөнө
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Баасан

2023-06-09
Шөнө
11 51
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Бямба

2023-06-10
Шөнө
11 51
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
31 87
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Ням

2023-06-11
Шөнө
11 51
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
35 95
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
хасах

Сэлэнгэ - Зүүнбүрэн сум (Харуул: Зүүнбүрэн)

Лхагва

2023-06-07
Шөнө
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Пүрэв

2023-06-08
Шөнө
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Баасан

2023-06-09
Шөнө
10 50
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Бямба

2023-06-10
Шөнө
10 50
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
32 89
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Ням

2023-06-11
Шөнө
12 53
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
34 93
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
хасах

Сэлэнгэ - Түшиг сум (Харуул: Зэлтэр)

Лхагва

2023-06-07
Шөнө
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Пүрэв

2023-06-08
Шөнө
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Баасан

2023-06-09
Шөнө
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Бямба

2023-06-10
Шөнө
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Ням

2023-06-11
Шөнө
12 53
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
33 91
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
хасах

Сэлэнгэ - Хүдэр сум (Харуул: Хүдэр)

Лхагва

2023-06-07
Шөнө
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Пүрэв

2023-06-08
Шөнө
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Баасан

2023-06-09
Шөнө
10 50
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Бямба

2023-06-10
Шөнө
10 50
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Ням

2023-06-11
Шөнө
11 51
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
33 91
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
хасах

Сэлэнгэ - Ерөө сум (Харуул: Бугант)

Лхагва

2023-06-07
Шөнө
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Пүрэв

2023-06-08
Шөнө
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Баасан

2023-06-09
Шөнө
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Бямба

2023-06-10
Шөнө
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Ням

2023-06-11
Шөнө
11 51
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
33 91
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
хасах

Сэлэнгэ - Хушаат сум (Харуул: Хушаат)

Лхагва

2023-06-07
Шөнө
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Пүрэв

2023-06-08
Шөнө
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Баасан

2023-06-09
Шөнө
11 51
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Бямба

2023-06-10
Шөнө
11 51
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Ням

2023-06-11
Шөнө
12 53
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
34 93
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
хасах