Урьдчилсан мэдээ > 1-5 хоног

Сүхбаатар

Баасан

2020-02-21
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2020-02-22
Шөнө
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Ням

2020-02-23
Шөнө
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Үүлэрхэг
6м/с

Даваа

2020-02-24
Шөнө
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Мягмар

2020-02-25
Шөнө
-15 5
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Цагааннуур

Баасан

2020-02-21
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2020-02-22
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Ням

2020-02-23
Шөнө
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2020-02-24
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Мягмар

2020-02-25
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Баруунхараа

Баасан

2020-02-21
Шөнө
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2020-02-22
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Ням

2020-02-23
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Даваа

2020-02-24
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Мягмар

2020-02-25
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Орхон

Баасан

2020-02-21
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2020-02-22
Шөнө
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Ням

2020-02-23
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Даваа

2020-02-24
Шөнө
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Мягмар

2020-02-25
Шөнө
-19 -2
O
CF
Ялимгүй цас
6м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Ерөө

Баасан

2020-02-21
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2020-02-22
Шөнө
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Ням

2020-02-23
Шөнө
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с

Даваа

2020-02-24
Шөнө
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Мягмар

2020-02-25
Шөнө
-18 0
O
CF
Ялимгүй цас
8м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Орхонтуул

Баасан

2020-02-21
Шөнө
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2020-02-22
Шөнө
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Ням

2020-02-23
Шөнө
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Үүлэрхэг
8м/с

Даваа

2020-02-24
Шөнө
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Мягмар

2020-02-25
Шөнө
-17 1
O
CF
Ялимгүй цас
7м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Зүүнхараа

Баасан

2020-02-21
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Бямба

2020-02-22
Шөнө
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Ням

2020-02-23
Шөнө
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Даваа

2020-02-24
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Мягмар

2020-02-25
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Баруунбүрэн

Баасан

2020-02-21
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Бямба

2020-02-22
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Ням

2020-02-23
Шөнө
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Даваа

2020-02-24
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Мягмар

2020-02-25
Шөнө
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
хасах

Зүүнбүрэн

Баасан

2020-02-21
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Бямба

2020-02-22
Шөнө
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Ням

2020-02-23
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с

Даваа

2020-02-24
Шөнө
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Мягмар

2020-02-25
Шөнө
-20 -4
O
CF
Ялимгүй цас
3м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
хасах

Зэлтэр

Баасан

2020-02-21
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Бямба

2020-02-22
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Ням

2020-02-23
Шөнө
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Үүлэрхэг
4м/с

Даваа

2020-02-24
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Мягмар

2020-02-25
Шөнө
-21 -5
O
CF
Ялимгүй цас
3м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
хасах

Хүдэр

Баасан

2020-02-21
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Бямба

2020-02-22
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Ням

2020-02-23
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Үүлэрхэг
4м/с

Даваа

2020-02-24
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Мягмар

2020-02-25
Шөнө
-19 -2
O
CF
Ялимгүй цас
3м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
хасах

Бугант

Баасан

2020-02-21
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Бямба

2020-02-22
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Ням

2020-02-23
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Үүлэрхэг
4м/с

Даваа

2020-02-24
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Мягмар

2020-02-25
Шөнө
-19 -2
O
CF
Ялимгүй цас
3м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
хасах

Хушаат

Баасан

2020-02-21
Шөнө
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Бямба

2020-02-22
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Ням

2020-02-23
Шөнө
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Даваа

2020-02-24
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Мягмар

2020-02-25
Шөнө
-18 0
O
CF
Ялимгүй цас
3м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
хасах