Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын чанар

Агаарын чанарын харуулууд (1)

Сүхбаатар (Сэлэнгэ - Сүхбаатар хот, Аймгийн УЦУОША-д)
Огноо Цаг NO2 Азотын давхар исэл (мг/м3) /Стандарт: 0.200/ SO2 Хүхэрлэг хий (мг/м3) /Стандарт: 0.450/ PM10 (мг/м3) /Стандарт: 0.100/ CO (мг/м3)
2018.10.12 8 0.027 0.003 -
2018.10.12 14 0.014 0.001 -
2018.10.12 20 0.026 0.004 -
2018.10.15 8 0.033 0.003 -
2018.10.15 14 0.026 0.002 -
2018.10.15 20 0.028 0.001 -
2018.10.16 8 0.035 0.001 -
2018.10.16 14 0.016 0.004 -
2018.10.16 20 0.02 0.004 -
2018.10.17 8 0.033 0.005 -
2018.10.17 14 0.024 0.001 -
2018.10.17 20 0.048 0.003 -
2018.10.18 8 0.025 0.003 -
2018.10.18 14 0.018 0.007 -
2018.10.18 20 0.028 0.006 -
2018.10.19 8 0.022 0.005 -