Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын чанар

Агаарын чанарын харуулууд (1)

Сүхбаатар (Сэлэнгэ - Сүхбаатар хот, Аймгийн УЦУОША-д)
Огноо Цаг NO2 Азотын давхар исэл (мг/м3) /Стандарт: 0.200/ SO2 Хүхэрлэг хий (мг/м3) /Стандарт: 0.450/ PM10 (мг/м3) /Стандарт: 0.100/ CO (мг/м3)
2019.3.18 8 0.012 0.001 -
2019.3.18 14 0.006 0.001 -
2019.3.18 20 0.013 0.002 -
2019.3.19 8 0.007 0.003 -
2019.3.19 14 0.006 0.001 -
2019.3.19 20 0.013 0.002 -
2019.3.20 8 0.007 0.001 -
2019.3.20 14 0.006 0.001 -
2019.3.20 20 0.015 0.003 -
2019.3.21 8 0.015 0.002 -
2019.3.21 14 0.008 0.002 -
2019.3.21 20 0.017 0.003 -
2019.3.22 8 0.011 0.001 -
2019.3.22 14 0.004 0.002 -
2019.3.22 20 0.019 0.003 -
2019.3.25 8 0.007 0.002 -