Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын чанар

Агаарын чанарын харуулууд (1)

Сүхбаатар (Сэлэнгэ - Сүхбаатар хот, Аймгийн УЦУОША-д)
Огноо Цаг NO2 Азотын давхар исэл (мг/м3) /Стандарт: 0.200/ SO2 Хүхэрлэг хий (мг/м3) /Стандарт: 0.450/ PM10 (мг/м3) /Стандарт: 0.100/ CO (мг/м3)
2019.5.16 8 0.022 0.002 -
2019.5.16 20 0.022 0.002 -
2019.5.17 8 0.025 0.002 -
2019.5.17 20 0.024 0.002 -
2019.5.20 8 0.02 0.001 -
2019.5.20 20 0.027 0.002 -
2019.5.21 8 0.024 0.001 -
2019.5.21 20 0.015 0.001 -
2019.5.22 8 0.021 0.002 -
2019.5.22 20 0.028 0.004 -
2019.5.23 8 0.023 0.002 -