Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын чанар

Агаарын чанарын харуулууд (1)

Сүхбаатар (Сэлэнгэ - Сүхбаатар хот, Аймгийн УЦУОША-д)
Огноо Цаг NO2 Азотын давхар исэл (мг/м3) /Стандарт: 0.200/ SO2 Хүхэрлэг хий (мг/м3) /Стандарт: 0.450/ PM10 (мг/м3) /Стандарт: 0.100/ CO (мг/м3)
2019.9.13 8 0.014 0.002 -
2019.9.13 20 0.02 0.004 -
2019.9.16 8 0.016 0.001 -
2019.9.16 20 0.024 0.002 -
2019.9.17 8 0.029 0.003 -
2019.9.17 20 0.022 0.002 -
2019.9.18 8 0.018 0.002 -
2019.9.18 20 0.018 0.005 -
2019.9.19 8 0.027 0.004 -
2019.9.19 20 0.03 0.002 -
2019.9.20 8 0.037 0.003 -