Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын чанар

Агаарын чанарын харуулууд (1)

Сүхбаатар (Сэлэнгэ - Сүхбаатар хот, Аймгийн УЦУОША-д)
Огноо Цаг NO2 Азотын давхар исэл (мг/м3) /Стандарт: 0.200/ SO2 Хүхэрлэг хий (мг/м3) /Стандарт: 0.450/ PM10 (мг/м3) /Стандарт: 0.100/ CO (мг/м3)
2019.12.26 8 0.035 0.008 -
2019.12.26 14 0.02 0.004 -
2019.12.26 20 0.034 0.012 -
2019.12.27 8 0.029 0.01 -
2019.12.27 14 0.023 0.008 -
2019.12.27 20 0.039 0.011 -
2019.12.30 8 0.018 0.004 -
2019.12.30 14 0.016 0.005 -
2019.12.30 20 0.024 0.006 -
2019.12.31 8 0.019 0.004 -
2019.12.31 14 0.021 0.005 -
2019.12.31 20 0.054 0.014 -