Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын чанар

Агаарын чанарын харуулууд (1)

Сүхбаатар (Сэлэнгэ - Сүхбаатар хот, Аймгийн УЦУОША-д)
Огноо Цаг NO2 Азотын давхар исэл (мг/м3) /Стандарт: 0.200/ SO2 Хүхэрлэг хий (мг/м3) /Стандарт: 0.450/ PM10 (мг/м3) /Стандарт: 0.100/ CO (мг/м3)
2018.12.10 8 0.03 0.008 -
2018.12.10 14 0.037 0.013 -
2018.12.10 20 0.032 0.009 -
2018.12.11 8 0.028 0.004 -
2018.12.11 14 0.024 0.005 -
2018.12.11 20 0.027 0.01 -
2018.12.12 8 0.036 0.022 -
2018.12.12 14 0.024 0.005 -
2018.12.12 20 0.045 0.01 -
2018.12.13 8 0.027 0.007 -
2018.12.13 14 0.028 0.008 -
2018.12.13 20 0.036 0.01 -
2018.12.14 8 0.032 0.005 -
2018.12.14 14 0.033 0.008 -
2018.12.14 20 0.029 0.01 -
2018.12.17 8 0.037 0.009 -