Урьдчилсан мэдээ - ХАА-ын цаг уур

Хөрс гэсэх, хөрсний угтвар ашигтай чийгийн урьдчилсан мэдээ

Шинэчлэгдсэн: 2022-05-13 10:14:38

2022 оны хавар хөрс 20см гүндээ  Баруунбүрэн, Зүүнбүрэн сумдын нутгаар 3-дугаар сарын сүүлээр, бусад  сумдын нутгаар нутгаар 4 дүгээр сарын эхээр  гэсэх төлөвтэй байна.

Хөрсний хаврын угтвар ашигтай чийгийн нөөцийн урьдчилсан төлөв

 Уриншилсан талбайд 0-20см-ийн гүн дэх чийгшлийн нөөц Баянгол, Цагааннуур, Орхон, Ерөө, Зүүнбүрэн, Түшиг сумдын нутгаар хангалттай, Мандал, Хушаат сумд дунд, Алтанбулаг, Орхонтуул, Баруунбүрэн сумдын нутгаар хангалтгүй. 0-50см-ийн гүнд Цагааннуур, Орхон, Ерөө, Зүүнбүрэн, Түшиг сумдын нутгаар хангалттай, Баруунбүрэн, Алтанбулаг сумдын нутгаар дунд,  бусад сумдын нутгаар хангалттгүй,  0-100см -ийн гүнд  Алтанбулаг хангалтгүй, Орхонтуул, Баруунбүрэн, Хушаат, Сайхан сумдын нутгаар  дунд, бусад сумдын нутгаар хангалттай  байна.  

Гуурстай талбайн 0-20см-ийн гүн дэх чийгшлийн нөөц  Баянгол, Ерөө, Зүүнбүрэн, Түшиг сумдын нутгаар хангалттай, Баруунбүрэн, Алтанбулаг, Сайхан сумд хангалтгүй, бусад сумдын нутгаар дунд, 0-50см-ийн гүнд Баруунбүрэн, Сайхан сумд хангалтгүй,    Мандал, Хушаат, Алтанбулаг дунд, бусад  сумдын нутгаар хангалттай, 0-100см-ийн гүнд Алтанбулаг, Сайхан сумд хангалтгүй, Орхонт, Ерөө, Орхонтуул, Баруунбүрэн, Хушаат сумдын нутгаар дунд, бусад сумдын нутгаар хөрсний чийг хангалттай  гэсэн урьдчилсан төлөвтэй байна.