Орчны шинжилгээний мэдээ > Хөрсний чанар

Хөрсний чанарын сорьц авсан цэгүүд (3)

Дулааны цахилгаан станц (Сэлэнгэ - Сүхбаатар хот)
Огноо Pb
Хар тугалга (мг/кг) /Стандарт: 100/
Hg
Мөнгөн ус (мг/кг) /Стандарт: 2/
Cr
Хром (мг/кг) /Стандарт: 150/
Zn
Цайр (мг/кг) /Стандарт: 300/
Cu
Зэс (мг/кг) /Стандарт: 100/
Co
Кобальт (мг/кг) /Стандарт: 50/
Sr
Стронций (мг/кг) /Стандарт: 800/
Cd
Кадми (мг/кг) /Стандарт: 3/
2012 39.2 0.0 0.0 155.4 16.7 224.0 746.2 0.0
2014 32.1 0.0 23.8 158.4 23.7 49.5 471.7 0.0
2016 11.7 0.0 0.0 126.2 28.1 22.4 1205.9 0.0
Депогийн газар (Сэлэнгэ - Сүхбаатар хот)
Огноо Pb
Хар тугалга (мг/кг) /Стандарт: 100/
Hg
Мөнгөн ус (мг/кг) /Стандарт: 2/
Cr
Хром (мг/кг) /Стандарт: 150/
Zn
Цайр (мг/кг) /Стандарт: 300/
Cu
Зэс (мг/кг) /Стандарт: 100/
Co
Кобальт (мг/кг) /Стандарт: 50/
Sr
Стронций (мг/кг) /Стандарт: 800/
Cd
Кадми (мг/кг) /Стандарт: 3/
2012 69.7 0.0 3.9 36.0 17.9 144.9 541.0 0.0
2014 28.7 0.6 0.0 120.7 25.7 18.8 827.3 0.0
2016 24.4 0.0 11.5 882.4 26.5 21.0 831.7 0.0
Засварын газар (Сэлэнгэ - Сүхбаатар хот)
Огноо Pb
Хар тугалга (мг/кг) /Стандарт: 100/
Hg
Мөнгөн ус (мг/кг) /Стандарт: 2/
Cr
Хром (мг/кг) /Стандарт: 150/
Zn
Цайр (мг/кг) /Стандарт: 300/
Cu
Зэс (мг/кг) /Стандарт: 100/
Co
Кобальт (мг/кг) /Стандарт: 50/
Sr
Стронций (мг/кг) /Стандарт: 800/
Cd
Кадми (мг/кг) /Стандарт: 3/
2012 11.5 0.0 0.0 82.3 21.1 148.7 832.2 0.0
2014 17.1 0.8 0.0 98.3 21.9 34.0 897.7 0.6
2016 8.0 0.0 0.0 121.1 28.5 1.0 969.0 1.4