Мэдээлэл > Уур амьсгалын тодорхойлолт

Уур амьсгалын өөрчлөлт, хандлага

Шинэчлэгдсэн: 2024-05-20 17:04:32

УЦУОХүрээлэнд хандсаны дагуу Сэлэнгэ аймгийн уур амьсгалын өөрчлөлтийн ойрын ирээдүйн (2016-2035) болон алсын ирээдүйн (2081-2100) гэсэн 2 үеийг сонгон авч дээр дурдсан хүлэмжийн хийн агууламжийн төлөөлөх замналын (ХХАТЗ гэх )-д хувьд Сэлэнгэ аймгийн уур амьсгалын өөрчлөлтийн үнэлгээг хийлгэв. Үнэлгээнд дэлхийн хэмжээний уур амьсгалын загваруудыг ашиглав. ХХАТЗ-ээс цацрагийн ачаалал нь  хамгийн их, дунд, бага байх хувилбарыг сонгож Сэлэнгэ аймгийн бүс нутгаар дундажилсан жил жилийн 4 улирлын температур, хур тунадасны хандлагыг 2100 хүртэл тооцоолж гарган ард иргэдэд танилцууллаа.

Хүлэмжийн хийн сценари

Улирал

Ойрын ирээдүйн өөрчлөлт,

2016-2035

Алсын ирээдүйн өөрчлөлт,

2081-2100

Температур,0C

Хур тунадас, %

Температур,0C

Хур тунадас, %

RCP2.6

(бага ялгаралт)

Өвөл

1.4

10.1

1.6

13.2

Хавар

1.2

8.4

1.2

9.9

Зун

1.1

8.6

1.4

6.7

Намар

1.1

6.4

1.5

6.4

RCP4.5

(дунд ялгаралт)

Өвөл

1.2

11.2

2.9

28.2

Хавар

1.0

7.6

2.5

16.2

Зун

1.1

2.6

2.7

4.8

Намар

1.1

5.4

2.6

9.5

RCP8.5

(их ялгаралт)

Өвөл

1.5

11.3

5.9

51.6

Хавар

1.3

7.9

4.9

26.1

Зун

1.3

3.0

5.3

5.5

Намар

1.3

5.5

5.6

17.4

 

Холбоотой мэдээний жагсаалт

Гарчиг Үүсгэсэн огноо Шинэчлэгдсэн огноо Хандалт
Уур амьсгалын өөрчлөлт, хандлага 2016-11-08 2024-05-20 2153