Орчны шинжилгээний мэдээ > Хөрсний шинжилгээний мэдээ

2022 ОНЫ ХӨРСНИЙ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТЫН ЦЭГЭЭС АВСАН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН

Шинэчлэгдсэн: 2024-07-22 03:36:17

Хөрсний бохирдлоос урьдчилан сэргийлэх, хөрсний доройтлоос хамгаалахын тулд 2 жил тутам Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар сумын 14 цэгээс дээж авч агрохимийн шинжилгээг 7 элементээр хийж, хүнд металлыг 2016 оноос эхлэн мониторингийн цэгийг нэмэгдүүлж хяналт тавьж байна. Хөрсний экосистем дэх хүнд металлын  бохирдол нь хэд хэдэн шалтгааны улмаас бохирддог.  Хөрсний бохирдлын голлох эх үүсвэр нь хүний үйл ажиллагааны гаралтай  түлшний дутуу шаталт, хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагаа, хот суурин газрын  гэр хороололын ариун цэврийн байгууламж,  хог хягдал, хөө, тортог, хаягдал усны лаг  зэргээс үүсдэг.

2022 оны 05 дугаар сарын 05-наас 09-ны хооронд Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар сумын хөрсний мониторингийн 14 цэгээс 0-10 см-ийн гүнээс дээж авч БОХЗТЛабораторит хүргүүлэн хүнд металл тодорхойлуулж, УЦОШТөвийн БОШЛабораторит хөрсний агрохимийн шинжилгээг 7 элементээр тодорхойлж үр дүнг гаргаж мэдээллийн санд орууллаа.

Хүснэгт 1. Сүхбаатар сумын хөрсний шинжилгээний хүнд металлын дүн:

Дээж авсан газрын нэрс

Cd

Pb

Hg

Cr

Zn

Cu

Co

Sr

Rb

Zr

Депо

0

11.7

0

0

118.4

24.8

33.7

606.8

111.8

440.2

Корпус

0.5

13.1

0

0

127

24.3

21.7

686.2

162.5

212.9

Гэрэлт хөшөө

0

17.5

0.6

0

134.2

26.4

16.5

668.6

152.6

324.9

Ардын банк

1.3

12.2

0

0

73.2

28.3

31.4

710.6

129.5

501.5

12-р точек

0

11.7

0

0

88.2

26.5

21.9

531.8

120.6

245.3

Сэлэнгэ-Энерго

0.8

14.1

0

0

106.7

25.9

36.9

833.8

109.2

525.1

Гурлын үйлдвэр

0

12.2

0

0

92.1

27.6

15.3

681.1

134.7

293.9

Цаг уурын талбай

0

12.8

0

0

112.2

25.8

27

630.9

116.1

425.2

Сод театр

0

11.4

0.2

0

130.2

27.1

33

644.2

122.3

403.5

Ник ШТС

0

8.9

0

0.5

161.5

26

32.9

741.4

132.1

398.5

Шүдэнзний үйлдвэр

0.5

15.3

0

0

71.4

24.9

24.9

667.8

130.9

304.4

Эмнэлэг

0

16.5

0.1

0

117

25.2

0

578.4

104.3

215.8

Алтанбулаг сумын гүүрний орчим

0.1

21.5

0

1.1

89.9

26

20.8

747.9

130.6

259.3

Мод болловсруулах үйлдвэр

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Мод боловсруулах үйлдвэрийн орчмоос авсан хөрсний дээж Улаанбаатар хотын БОХЗТЛ-т хүрэх замдаа хагарч шинжилгээ хийгдээгүй болно.

 

БОШЛ-ийн ерөнхий инженер:                  М.Аягүл