Орчны шинжилгээний мэдээ > Хөрсний шинжилгээний мэдээ

2020 ОНЫ ХӨРСНИЙ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТЫН ЦЭГЭЭС АВСАН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН

Шинэчлэгдсэн: 2024-07-20 07:29:41

Хөрсний бохирдлоос урьдчилан сэргийлэх, хөрсний доройтлоос хамгаалахын тулд 2 жил тутам Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар сумын 14 цэгээс дээж авч агрохимийн шинжилгээг 7 элементээр хийж, хүнд металлыг 2016 оноос эхлэн мониторингийн цэгийг нэмэгдүүлж хяналт тавьж байна. Хөрсний экосистем дэх хүнд металлын  бохирдол нь хэд хэдэн шалтгааны улмаас бохирддог.  Хөрсний бохирдлын голлох эх үүсвэр нь хүний үйл ажиллагааны гаралтай  түлшний дутуу шаталт, хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагаа, хот суурин газрын  гэр хороололын ариун цэврийн байгууламж,  хог хягдал, хөө, тортог, хаягдал усны лаг  зэргээс үүсдэг.

2020 оны 06–р сарын 20-ны өдөр Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар сумын хөрсний мониторингийн 14 цэгээс 0-5 см-ийн гүнээс дээж авч БОХЗТЛабораторит хүргүүлэн хүнд металл тодорхойлуулж, УЦОШТөвийн БОШЛабораторит хөрсний агрохимийн шинжилгээг 7 элементээр тодорхойлж үр дүнг гаргаж мэдээллийн санд орууллаа.

Хүснэгт 1. Сүхбаатар сумын хөрсний шинжилгээний хүнд металлын дүн:

Дээж авсан газрын нэрс

Cd

Pb

Hg

Br

Cr

Zn

Cu

Co

Sr

Rb

Zr

Гэрэлт хөшөө

0

10.1

0.9

0

0

67.3

27.2

14.4

689.9

122.1

430.1

Хуучин банк

0

10.4

0.5

0

0

85.5

26.3

21.1

715.9

121.2

468.2

Гурилын үйлдвэр

0

12.5

0

0

0

67.5

27.7

11

717

139.3

419.9

ШТС /НИК/

0

9.8

0

0

0

71.4

26.2

16.7

826.2

133.5

419.2

Депо

0.4

16.1

0.1

0

0

63.4

26.6

19.8

736.1

147.4

274.7

ЭХС-ын зүүн талд

0

9.8

0

0

0

88.8

30.12

8

837.3

127.6

517.9

Цаг уурын хашаан дотор

1

8.1

0

0

0

56.9

28.65

10

722.6

136.5

456.8

Эмнэлэг

0

12.4

0

0

0

128.2

27.2

22.4

767.2

108.6

366.4

12-р точик

1.7

8.9

0

0

0

98.9

26.8

29.4

660.7

140.2

297.2

Алтанбулаг сумын төв

0

13

1.4

0

0

47.3

29.2

7.8

788.7

139.3

370.8

Корпус

0

11.7

0.2

0

0

68.4

28.3

11.9

700.6

131.8

529.1

Шүдэнзний үйлдвэр

0.1

34.4

0.4

0

8.7

251.3

23.8

26.3

753.2

128.4

510.7

Мод боловсруулах үйлдвэр

0

20.6

0.6

0

0

110.9

28.4

10.4

712.2

142.4

399.5

Сэлэнгэ энерго

0

14.4

0

0.2

0

89.6

26.8

22

714.1

114.8

380.5

Сад  театр

0

15.7

0

0

0

74.2

25.1

19.6

724.3

145.1

320.4

MNS 5850:2019 стандарт дахь ЗДХ

3

100

2

 -

150

300

100

50

800

 -

Шинжилгээний дүнгээс үзэхэд: НИК-ийн ШТС, ЭХС-ын зүүн талын орчмоос авсан хөрсний дээжинд  1.03-1.05  дахин давж бохирдсон байна.  

 

БОШЛ-ын эрхлэгч:                  М.Аягүл